Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Belt conveyor / สายพานลำเลียง

สายพานลำเลียง (belt conveyor) อุปกรณ์ลำเลียง (conveyor) ที่ใช้สายพาน (belt) เป็นตัวพาวัสดุ ใช้มากในอุตสาหกรรมอาหาร ใช้สำหรับลำเลียงวัตถุดิบอาหาร ระหว่างกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ (raw material preparation) การคัดคุณภาพ และการลำเลียงเข้าสู่ กระบวนการแปรรูปอาหาร (food processing equipment) แบบต่อเนื่อง เช่น เครื่องทำแห้งแบบสายพาน (belt drier) เครื่องแช่เยือกแข็ง (belt freezer) เครื่องแช่เยือกแข็งแบบสายพานวน (spiral freezer) เครื่องทอด (fryer) แบบต่อเนื่อง และยังใช้เพื่อลำเลียงผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปเพื่อการบรรจุหีบห่อ หรือลำเลียงบรรจุภัณฑ์

 belt conveyor

ประเภทของสายพาน

ลักษณะสายพาน อาจเป็นแผ่นเรียบ

วัสดุที่ใช้

belt conveyor

ที่มา : http://www.marel.com/resources/Files/Arcticflow-Easyclean-single-belt.pdf

สายพาน ทำจากวัสดุต่างๆ เช่น stainless steel,พลาสติก

ส่วนสายพานที่สัมผัสโดยตรงกับอาหาร (food contact surface) จะต้องถูกออกแบบอย่างถูกสุขลักษณะ และทำความสะอาดได้ง่าย

belt conveyor

ที่มา :http://www.foodnetworksolution.com/uploads/content/398aa8625f51850a60184c8751fe3e03.pdf

 

 

 

 

 

 

 (เข้าชม 3,686 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก