Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Net weight / น้ำหนักสุทธิ

น้ำหนักสุทธิ (net weight) หมายถึง น้ำหนักทั้งหมดของอาหาร ไม่รวมน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ เป็นข้อมูลที่ต้องระบุในฉลากอาหาร(เข้าชม 1,806 ครั้ง)

สมัครสมาชิก