Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Naringin / นารินจิน

นารินจิน (naringin) เป็นสารพวกฟลาโวนอยด์ (flavonoid) ให้รสขม พบในผลไม้ตระกูลส้ม (citrus) เช่น เกรพฟรุต (grapefruit) รสขมจะรับรู้ได้เมื่อมีความเข้มข้นมากกว่า 600 ส่วนต่อล้านส่วน (ppm) ปริมาณจะค่อยๆ ลดลงเมื่อผลไม้สุกงอม(เข้าชม 1,317 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก