Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Leucine / ลิวซีน

ลิวซีน คือกรดแอมิโน (amino acid) ที่มีหมู่ R เป็น hydrocarbon สายยาว จัดอยู่ในกลุ่ม branched-chain amino acid
ที่เป็นกลาง ไม่มีขั้ว (nonpolar) จึงเป็นกรดแอมิโนที่ไม่ชอบน้ำ (hydrophobic)

ลิวซีน เป็นกรดแอมิโนที่จำเป็น (essential amino acid) ที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ ต้องได้รับจากการรับประทานอาหาร
เป็นส่วนประกอบของโปรตีนในเนื้อสัตว์ (meat) เช่น โปรตีนกล้ามเนื้อ (muscle protein) น้ำนม ไข่ ถั่วเมล็ดแห้ง (ถั่วเหลือง)

 (เข้าชม 2,611 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก