Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Cockle / หอยแครง

หอยแครง (cockle หรือเรียกว่า ark shell) เป็นหอยชนิดหนึ่งประเภทหอยสองฝา จัดอยู่พวกมอลลัส (mollusk) ซึ่งเป็นสัตว์ในไฟลัมมอลลัสกา (mollusca) มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Anadara granosa

ลักษณะทั่วไป : มีร่องลึกที่เปลือกและบานพับ เปลือกที่มีลักษณะเป็นเส้นตรง และมีฟันละเอียดที่บานพับจำนวนมาก หอยแครงสกุลนี้ไม่มีท่อน้ำ รอยยึดติดกล้ามเนื้อยึดเปลือกด้านหลังจะใหญ่กว่ารอยแผลของกล้ามเนื้อยึดเปลือกด้านหน้า เนื้อของหอยแครงมีสีน้ำตาลปนแดง เท้าหอยแครงเจริญได้ดีและสามารถเคลื่อนที่ตามผิวโคลนได้

ที่อยู่อาศัย/แหล่งที่พบ : พบมากในพื้นที่ที่เป็นดินโคลนปนทรายบริเวณปากแม่น้ำ ซึ่งมักมีสารอินทรีย์สูง มักเป็นน้ำขุ่น และมีความแปรผันของอุณหภูมิค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเวลาน้ำลด

หอยแครงที่พบในประเทศไทย มีถึง 5 ชนิด ดังนี้

1. หอยแครงหรือหอยแครงเทศ

cockle

2. หอยแครงขุ่ยหรือหอยแครงปากมุ้ม

3. หอยแครงมันหรือหอยแครงมูน

4. หอยแครงเบี้ยว

5. หอยคลางหรือหอยแครงขน

การนำไปใช้ประโยชน์ : สามารถนำหอยแครงไปปรุงอาหารได้ และเพาะเลี้ยงหอยแครงเพื่อขยายพันธุ์และจำหน่าย

ส่วนที่บริโภคได้ : ส่วนเนื้อหอย โดยนำหอยแครงไปลวกในน้ำเดือด รับประทานกับน้ำจิ้มหรือปรุงเป็นอาหารอย่างอื่นต่อไป

 (เข้าชม 4,015 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก