Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

เห็ดถอบ

เห็ดถอบ คือเห็ด (mushroom) ที่ได้จากธรรมชาติชนิดหนึ่ง อยู่ในอาณาจักรฟังไจ (fungi) ที่ใช้บริโภคเป็นอาหาร จะงอกในช่วงฤดูฝน

 
 
 


(เข้าชม 714 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก