Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Vibrio

Vibrio เป็นชื่อสกุลของ แบคทีเรียแกรมลบ (Gram negative bacteria) มีรูปร่างโค้งงอ (curved rod) ไม่สร้างสปอร์
จัดอยู่ในกลุ่ม
facultavive anaerobe คือ เจริญได้ทั้งที่มีอากาศและไม่มีอากาศ

สายพันธุ์ของ Vibrio เป็นแบคทีเรียที่ก่อโรค (pathogen) ซึ่งมีอาหารเป็นสาเหตุ ได้แก่(เข้าชม 2,379 ครั้ง)

สมัครสมาชิก