Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Jelly mushroom / เห็ดหูหนู

เห็ดหูหนู (jelly mushroom หรือ black jelly fungus หรือ wood ear mushroom) เป็นเห็ด (mushroom) ที่อยู๋ในอาณาจักรฟังไจ (fungi) ในไฟลัม Basidiomycota มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Auriculari spp. อยู่ในวงศ์ Auriculariaceae

เห็ดหูหนูนำมาบริโภคเป็นอาหาร เช่น ใช้ผัดใส่ไข่ ใส่ต้มจืด หรือนำมาทำแห้ง (dehydration) ทำให้เก็บรักษาได้นาน

 (เข้าชม 819 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก