Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Tomato / มะเขือเทศ

มะเขือเทศ (tomato) จัดเป็นผัก (vegetable) ซึ่งเป็นผลไม้ ประเภทผลเดี่ยว (simple fruit) มีรงควัตถุที่สำคัญคือไลโคพีน (lycopene)
ซึ่งมีสีแดง

 

ตำหนิของมะเขือเทศ

 


 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะเขือเทศ(เข้าชม 1,529 ครั้ง)

สมัครสมาชิก