Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Subtropical fruit / ผลไม้เขตกึ่งร้อน

ผลไม้เขตกึ่งร้อน (subtropical fruit) เป็นประเภทของผลไม้ที่ปลูกในเขตอากาศกึ่งร้อน ได้แก่(เข้าชม 960 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก