Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Taro / เผือก

เผือก (taro) เป็นพืชหัวชนิดหนึ่ง มีทั้งหัวขนาดใหญ่และหัวขนาดเล็ก บางชนิดมีกลิ่นหอม เรียกว่า เผือกหอม

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเผือก(เข้าชม 947 ครั้ง)

สมัครสมาชิก