Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

กาแฟอะราบิกา / Arabica

กาแฟอะราบิกา หรือ อาราบิกา (arabica) เป็นชื่อพันธ์ของกาแฟ (coffee) ในประเทศไทยปลูกมากทางภาคเหนือ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Coffea arabica Linn. อยู่ในวงศ์ Rubiaceae

การแฟอะราบิกาเป็นพันธุ์กาแฟ ที่ปลูกมากที่สุดในโลก ปริมาณผลผลิตกาแฟอะราบิกา เป็นถึงร้อยละ 90 ของกาแฟทั่วโลก ที่เหลืออีกร้อยละ 10 เป็นกาแฟโรบัสตา (robusta)

กาแฟอาราบิก้า มีลักษณะเด่น คือมีความหอมที่นุ่มนวล มีรสชาติดี มีปริมาณคาเฟอีน (caffeine) น้อยกว่ากาแฟโรบัสตา (robusta) มีราคาแพงกว่ากาแฟพันธุ์โรบัสต้า นิยมใช้เพื่อคั่วบด และชงเป็นการแฟสด(เข้าชม 885 ครั้ง)

สมัครสมาชิก