Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Cutting test / การทดสอบการตัด

การทดสอบการตัด หรือการเฉือน (cutting test หรือ shearing test) คือการทดสอบเพื่อวิเคราะห์เนื้อสัมผัส (texture analysis) นิยมใช้กับเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว สัตว์ปีก สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เช่น ไส้กรอก แฮม

การทดสอบอาจใช้หัววัดแบบใบมีดเดี่ยวหรือใบมีดชุด เช่น หัวตัดแบบ ใบมีดที่เรียกว่า Warner Bratzler shear apparatus หรือหัวตัดแบบ Volodkevitch Bite Jaws ตัดผ่านตัวอย่างภายใต้สภาวะที่กำหนด แรงสูงสุด และพื้นที่ใต้กราฟของแรงและระยะทางจะแสดงเนื้อสัมผัสด้านความแข็ง (firmness) ความนุ่มของเนื้อ (meat tenderness) และความเหนียว (toughness)

 

วีดีโอแสดงการทดสอบเนื้อสัมผัสของไก่สด ด้วยหัวตัดแบบ ใบมีด Warner Bratzler shear apparatus

cutting testcutting test(เข้าชม 1,221 ครั้ง)

สมัครสมาชิก