Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Tuna / ปลาทูน่า

ปลาทูน่า (tuna) เป็นปลาทะเล ที่อยู่ในตระกูล Scombridae มีขนาดใหญ่ อาศัยอยู่บนผิวน้ำตามเขตชายฝั่งและทะเลน้ำลึก
ออกหากินเป็นฝูง มีการเคลื่อนที่ว่องไว ปลาทูน่าชนิดที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมแปรรูปปลาทูน่ามี 5 ชนิดหลัก ดังนี้

1. ปลาทูน่าท้องแถบ (Skipjack Tuna)

2. ปลาทูน่าพันธุ์ครีบเหลือง (Yellowfin Tuna)

3. ปลาทูน่าพันธุ์ครีบยาว (Albacore Tuna)

4. ปลาทูน่าพันธุ์ครีบน้ำเงิน (Bluefin Tuna)

5. ปลาทูน่าพันธุ์ตาโต (Bigeye Tuna)

  

 

ส่วนประกอบทางเคมีของปลาทูน่า (กรัม/100 กรัม)

สายพันธุ์ปลา

น้ำ (%)

โปรตีน (%)

ไขมัน (%)

คาร์โบไฮเดรต (%)

เถ้า (%)

Albacore

62.3-78.6

19.1-27.6

0.7-18.2

0.2

1.2-2.4

Skipjack turan

68.6-71.1

23.8-26.6

0.3-7.4

-

1.3-1.7

Big eye

73.1

22.5

0.6-2.0

-

1.3

Blue fin

67.7-72.6

23.3-27.5

1.2-8.0

-

1.2-1.4

Yellow fin

67.3-77.1

22.9-25.8

0.1-9.5

-

1.3-1.5(เข้าชม 1,869 ครั้ง)

สมัครสมาชิก