connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

อาหารกึ่งสำเร็จรูป

อาหารกึ่งสำเร็จรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูป หมายถึง อาหารที่ผ่านกรรมวิธีการแปรรูปและการปรุงกลิ่นรส มาบ้างแล้ว เช่น การทำแห้ง การทอด เมื่อจะนำไปรับประทาน เพียงแต่นำไปผ่านกรรมวิธีง่ายๆ และใช้เวลาสั้นๆ เช่น การเติมน้ำร้อน การต้ม หรือเติมอาหารอื่นลงไป เป็นต้น อาหารกึ่งสำเร็จรูปจึงเป็นอาหารอีกประเภทหนึ่งที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคในยุคแห่งการดำรงชีวิตที่เร่งรีบ

ประเภทของอาหารกึ่งสำเร็จรูป

อาหารกึ่งสำเร็จรูปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 88 (พ.ศ.2528) แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ เส้นหมี่ และวุ้นเส้นปรุงแต่ง

2) ข้าวต้มและโจ๊กปรุงแต่ง

3) แกงจืดและซุปชนิดเข้มข้น ชนิดก้อน ชนิดผง หรือแห้ง

4) แกงและน้ำพริกแกงต่างๆ

อาหารกึ่งสำเร็จรูป

อาหารกึ่งสำเร็จรูป 2 ประเภทแรกส่วนใหญ่ จะมีการบรรจุส่วนผสมที่เป็นเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรสแยกไว้เป็นซองเล็กต่างหากรวมอยู่ในภาชนะบรรจุรวม เพื่ออำนวยความสะดวกในการปรุงกลิ่นรสตามความพอใจของผู้บริโภคแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันตามความชอบ คุณภาพของอาหารจะต้องกรอบ แห้ง ไม่มีเชื้อรา และกลิ่นเหม็นหืน ส่วนของเครื่องปรุงจะต้องไม่รั่วหรือซึมออกมาปนเปื้อนกับอาหารได้

สำหรับอาหารกึ่งสำเร็จรูป 2 ประเภทหลัง หมายถึง อาหารที่นำไปเป็นเครื่องปรุงสำเร็จรูปของอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งอำนวยความสะดวกในการปรุงผสมสำเร็จไว้เฉพาะชนิดอาหาร เช่น ซุปก้อนสำหรับแกงจืด หรือพริกแกงเขียวหวาน เป็นต้น ไม่ต้องเสียเวลาไปโขลกส่วนผสมเครื่องแกงซึ่งประกอบด้วยพืชท่ีเป็นเครื่องเทศหลายชนิดบรรจุในภาชนะบรรจุ

ภาชนะบรรจุส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นซองพลาสติกเคลือบหรือฉาบแล้วปิดผนึกสนิทไม่มีรอยรั่วหรือฉีกขาด มีฉลากแสดงข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้บริโภค เช่น คำแนะนำในการเก็บรักษา วิธีปรุงเพื่อรับประทาน รวมทั้งการแสดงชนิดและปริมาณของวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรสของอาหารในซองเครื่องปรุงทั้งหมดกับข้อความ "แต่งกลิ่นธรรมชาติ" หรือ "แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ" หรือ "แต่งกลิ่นสังเคราะห์" หรือ "แต่งรสธรรมชาติ" "แต่งรสเลียนธรรมชาติ" ถ้ามีการใช้แล้วแต่กรณี

การเก็บรักษา

การเก็บรักษาจะต้องเลี่ยงการเก็บในบริเวณที่ถูกแสงแดด ความร้อน และที่อับชื้น เนื่องจากจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นหืน (rancidity) ได้

ข้อควรพิจารณาในการบริโภค

ธุรกิจการผลิตจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคเป็นไปอย่างกว้างขวาง ผู้บริโภคควรตรวจสอบและพิจารณาเลือกซื้อมาบริโภคเป็นครั้งคราวยามเร่งรีบคับขันเท่านั้น ไม่ควรบริโภคเป็นประจำเพียงอย่างเดียว เพราะอาจทำให้ขาดสารอาหารที่จำเป็นหลายชนิดได้ และยังอาจทำให้เกิดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย หรือระบบการย่อยและการดูดซึมผิดปกติได้ ควรบริโภคอาหารอื่นร่วมด้วย เพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนจากอาหารหลักทั้ง 5 หมู่ ได้สารอาหารที่จำเป็นครบทั้ง 6 อย่างตามความต้องการของร่างกาย(เข้าชม 51 ครั้ง)

สมัครสมาชิก