Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Aerobic / ใช้อากาศ ใช้ออกซิเจน แอโรบิก

 

ใช้อากาศ ใช้ออกซิเจน หรือแอโรบิก เช่น aerobic bacteria หมายถีง แบคทีเรียที่ต้องการออกซิเจนในการดำรงชีวิต; aerobic respiration หมายถีง การหายใจแบบใช้ออกซิเจน

n. แอโรบิก หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ต้องการออกซิเจนในการดำรงชีวิต(เข้าชม 547 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก