Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Agglomeration / การรวมกลุ่ม

Aggrlomeration เป็นกระบวนการที่ทำให้วัสดุที่เป็นผงขนาดเล็ก หลังผ่านการทำทำแห้งด้วยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (spray drier) เพื่อให้อาหารผง รวมตัวเป็นก้อน มีขนาดใหญ่ขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการดังกล่าวจะพื้นที่ผิวสัมผัสน้ำมากขึ้น มีความหนาแน่นรวม (bulk density) น้อยลง ช่วยทำให้การละลายดีขึ้น เป็นกระบวนการที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มผงละลายเร็ว เช่น กาแฟผง นมผง โกโก้ อาหารเด็ก เป็นต้น

ที่มา http://www.neuhaus-neotec.de/partikel_ws/en/wirbelschicht/agglomeration/

อุปกรณ์ที่ใช้ให้เกิดการรวมกลุ่มของอาหารผง เรียกว่า agglomerator ที่อาจทำงานด้วยการเสปรย์ของน้ำ เพื่อทำให้ผงเล็กๆ มาเกาะติดกันอย่างหลวมๆ กลไกการเกิดการรวมกลุ่ม เกิดขึ้นบริเวณผิวหน้าของอนุภาคอาหารผง แล้วนำไปอบให้แห้งใหม่อีกครั้งหนึ่ง ด้วย fluidized bed drier ซึ่งวิธีนี้อาจเรียกว่า Rewet agglomeration 

 (เข้าชม 1,099 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก