Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Agitator / เครื่องกวน

ในถังผสมอาหารทีจะมีใบพัดสำหรับทำหน้าที่เป็นเครื่องกวนติดตั้งอยู่ภายใน ใช้ผสม (mixing) ให้ของแข็ง ของเหลว หรือ แก๊ส เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน(เข้าชม 1,307 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก