Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

amorphous / อสันฐาน

 อสัณฐาน (amorphous) หมายถึง การเรียงตัวอย่างไม่เป็นระบบในโครงสร้างของสาร ทำให้มีรูปร่างที่ไม่แน่นอน เช่น เม็ดสตาร์ช (starch granule) มีส่วนที่เป็นอสัณฐาน ซึ่งมีการเรียงตัวไม่มีรูปร่างแน่นอน  

amorphous(เข้าชม 674 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก