Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Aroma / กลิ่นหอม

กลิ่นหอมที่ได้จากสารระเหยง่าย ซึ่งเป็นส่วนประกอบในอาหาร เช่น น้ำมันหอมระเหย (essential oil) เป็นต้น(เข้าชม 976 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก