Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Atomizer / ตัวทำละออง

Atomizer คือ อุปกรณ์ที่ทำให้ของเหลวแตกตัวเป็นละอองฝอย ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (spray drier) atomizer มีหลายประเภท ได้แก่(เข้าชม 1,099 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก