Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Baffle / แผ่นกั้น

 แผ่นกั้น (baffle) หมายถึง แผ่นที่เปลี่ยนทิศหรือลดกระแสการไหล เช่น แผ่นกั้นที่ติดตั้งถังผสม (mixing tank) ของเหลวเพื่อช่วยปรับเปลี่ยนทิศทางการไหล ทำให้เกิดการไหลแบบปั่นป่วน (turbulent flow) ป้องกันการเกิดวอร์เทค (vortex) หรือ แผ่นกั้นที่ติดตั้งในเครื่องอบแห้ง (drier) เพื่อให้เกิดการคลุกเคล้าของวัสดุ(เข้าชม 708 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก