Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Bar / บาร์

บาร์ คือหน่วยที่ใช้วัดความดัน (pressure) มีค่าประมาณเท่ากับหนึ่งบรรยากาศ (1 atm)

1 บาร์ เท่ากับ 105 ปาสคัล หรือ 100 กิโลปาสคัล(เข้าชม 798 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก