Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Barrier / ตัวกั้น

ตัวกั้น
เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับป้องกันการซึมผ่านเข้าออกของของเหลวหรือก๊าซ


(เข้าชม 370 ครั้ง)

สมัครสมาชิก