Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Batch / ชุด รุ่น กะ

Bacth หมายถึงการกระทำที่สำเร็จเป็นครั้งๆ ไม่ต่อเนื่อง เป็นชุด รุ่น กะ เช่น batch pasteurization หมายถึง การพาสเจอร์ไรซ์ แบบเป็นชุด ไม่ต่อเนื่อง batch retort หมายถึงหม้อฆ่าเชื้อที่ฆ่าเชื้ออาหารเป็นชุด เมื่อครบกำหนดเวลาฆ่าเชื้อ จะนำอาหารออกมาเป็นชุด

 

 (เข้าชม 1,048 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก