connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Boiling point / จุดเดือด

จุดเดือด (boiling point) คือ อุณหภูมิที่ของเหลวมีความดันไอ (vapour pressure) เท่ากับความดันบรรยากาศ (atmospheric pressure) ที่อยู่รอบๆ ของเหลวนั้น เช่น น้ำมีจุดเดือด 100 องศาเซลเซียส ที่ความดันบรรยากาศ

จุดเดือด เป็น สมบัติคอลลิเกติฟ (colligative properties) ซึ่งขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลาย หากสารละลายมีความเข้มข้นสูงจะมีจุดเดือดสูง (boiling point elevation) เช่น ระหว่างการผลิตน้ำผลไม้เข้มข้น (concentrated fruit juice) หรือน้ำตาลทราย (sucrose) ด้วยการระเหย (evaporation) จุดเดือดของน้ำผลไม้ และน้ำเชื่อมจะสูงขึ้น

สารไครโอเจน (cryogen) มีจุดเดือดต่ำมากที่ความดันบรรยากาศ(เข้าชม 2,192 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก