Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Bulk / ทั้งก้อน, ปริมาณมาก

1. ทั้งก้อน; เป็นกลุ่มก้อน; ปริมาณมาก

2. ทางโภชนาการหมายถึงคาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) ที่ย่อยไม่ได้ เช่น เส้นใยอาหาร (dietary fiber)(เข้าชม 547 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก