Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Activated carbon / คาร์บอนกัมมันต์

อาจเรียกว่า activated charcoal หรือ active charcoal เป็นคาร์บอนบริสุทธิ์ ซึ่งมีสมบัติในการดูดซับ แก๊ส ไอของสาร และคอลลอยด์ (colloid) สูงเนื่องจากมีโครงสร้างที่มีรูพรุนสูง ทำให้มีพื้นที่ผิวภายในมากมายเพื่อดูดซับ เตรียมได้จากไม้ หรือวัตถุไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ(เข้าชม 1,049 ครั้ง)

สมัครสมาชิก