Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

coagulation / การจับก้อน, การสร้างตะกอน

เป็นการทำให้สารแขวนลอยในของเหลวรวมตัวกัน โดยการเติมสารก่อการจับก้อน (coagulant) แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้ตกตะกอน(เข้าชม 950 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก