Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Condensate / ของเหลวควบแน่น

เป็นของเหลวที่ได้มาจากการควบแน่นของไอน้ำหรือก๊าซ (เข้าชม 1,120 ครั้ง)

สมัครสมาชิก