connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Mechanical damage / ความเสียหายเชิงกล

ความเสียหายหรือตำหนิที่เกิดขึ้นกับผลิตผลทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว เนื่องมาจากแรงกระทำ เช่น แรงกระแทกระหว่างการเก็บเกี่ยว การขนส่ง
ทำให้เกิดบาดแผล รอยช้ำ ซึ่งความเสียหายเชิงกลของอาหาร เป็นสาเหตุนำไปสู่การเสื่อมเสียของอาหาร (
food spoilage) ด้านอื่นๆ เช่น เกิดบาดแผล
ทำให้จุลินทรีย์ เช่น
รา ยีสต์ แบคทีเรีย เข้าไปทำลายได้ง่าย หรือทำให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆ จากเอนไซม์ เช่น enzymatic browning reaction

 (เข้าชม 853 ครั้ง)

สมัครสมาชิก