Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Degradation / การสลาย, การเสื่อม

การสลายของสารต่างๆ เช่น สี สารอาหารต่างๆ ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาทางชีวเคมีหรือชีวภาพ เนื่องจากปฏิกิริยาที่สารอินทรีย์ถูกย่อยหรือสลายเป็นสารที่มีโครงสร้างทางเคมีง่ายลง โดยเอนไซม์ สารเคมี หรือจุลินทรีย์ เช่น การย่อยสลายสตาร์ชเป็นน้ำตาล หรือการย่อยโปรตีนเป็นกรดแอมิโนด้วยเอนไซม์(เข้าชม 662 ครั้ง)

สมัครสมาชิก