Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Detergent / สารซักฟอก

สารที่มีสมบัติช่วยในการซักฟอก กำจัดสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิว มีสมบัติลดแรงตึงผิวของน้ำ เช่น สบู่และผงซักฟอก(เข้าชม 1,187 ครั้ง)

สมัครสมาชิก