Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Die / รูพิมพ์

รูพิมพ์ หรือแม่พิมพ์ ที่ใช้ในการขึ้นรูป เช่น รูพิมพ์ที่ใช้อัดอาหารผ่านจากเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ (extruder) ทำให้อาหารมีรูปร่างต่างๆกัน(เข้าชม 864 ครั้ง)

สมัครสมาชิก