connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Distillation / การกลั่น

เป็นการแยกส่วนประกอบของเหลวที่มีจุดเดือดแตกต่างกันออกจากกัน โดยการต้มให้ระเหยและควบแน่น เช่น การกลั่นแยกสารให้กลิ่นที่ระเหยได้ในการผลิตน้ำผลไม้ การกลั่นแยกแอลกอฮอล์จากสุราหมักในการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (alcoholic beverage) ประเภท spirits และ liqueurs(เข้าชม 1,513 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก