Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Bin drier / เครื่องอบแห้งแบบถัง

เครื่องอบแห้งแบบถัง (bin dryer) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำแห้ง (drier) ที่มีลักษณะเป็นถัง (bin) ใช้สำหรับการทำแห้ง (dehydration) เพื่อลดความชื้น (moisture content) ของวัสดุปริมาณมวล (bulk material) เช่น เมล็ดธัญพืช (cereal grain)

โดยใช้ลมร้อนเป่าผ่านกองวัสดุ มักใช้กับวัสดุที่มีความชื้นไม่สูงมาก หรือใช้กำจัดความชื้นที่ยังเหลืออยู่ หลังจากผ่านการทำแห้งด้วยวิธีอื่น  มาแล้ว

 (เข้าชม 1,552 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก