Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Enrichment / การเติมสารอาหาร

เป็นการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการด้วยการเติมสารอาหารซึ่งสูญเสียไประหว่างการแปรรูป เพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการตามเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด เช่น การเติมวิตามิน แร่ธาตุ และกรดแอมิโนชนิดที่จำเป็นต่อร่างกาย ได้แก่ ไลซีน และเมไทโอนีน เป็นต้น(เข้าชม 764 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก