Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Exhauster / เครื่องไล่อากาศ, พัดลมดูดออก

Exhaster เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการไล่อากาศในที่ว่างเหนืออาหาร (headspace) ในการผลิตอาหารกระป๋อง (canning)
โดยการพ่นไอน้ำ เพื่อแทนที่อากาศ แล้วปิดฝากระป๋อง (can closing) ทันที เมื่อปิดฝา ไอน้ำร้อนจะควบแน่น เมื่อไอน้ำเย็นลง
ที่ว่างเหนืออาหารจึงเกิดสภาพสุญญากาศ (vacuum)

วัตถุประสงค์เพื่อให้ภายในกระป่องมีสภาวะเป็นสุญญากาศ เพื่อยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจน เช่น รา
แบคทีเรียที่ต้องการอากาศ (aerobic bacteria) และป้องกันปฏิกิริยาเคมีกับอาหาร เช่น ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation)
ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สี กลิ่น รสชาติและสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการ(เข้าชม 1,703 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก