Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Extrusion / การอัดผ่านเกลียว หรือเอ็กซ์ทรูชัน

เอ็กซ์ทรูชัน (extrusion) หรือ การอัดผ่านเกลียว หรือการอัดพอง เป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อการแปรรูปอาหาร (food processing) โดยใช้อุปกรณ์เรียกว่า เอ็กซ์ทรูเดอร์ (extruder) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยปฏิบัติการหลายหน่วยเข้าด้วยกัน ได้แก่ การผสม (mixing) การทำให้สุก (cooking) การนวด (kneading) การเฉือน และการขึ้นรูป ทำให้เกิดรูปร่างและโครงสร้างของอาหารแตกต่างกัน

เอ็กซ์ทรูชัน มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารสามารถผลิตอาหารที่มีรูปร่าง เนื้อสัมผัส ได้หลากหลาย

ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตด้วยเทคนิคเอ็กซ์ทรูชัน

วัตถุดิบ

วัตถุดิบสำหรับการแปรรูปเทคนิคเอ็กซ์ทรูชัน ได้แก่ แป้งจากเมล็ดธัญพืช เช่น แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวสาลี น้ำ

หลักการของเทคนิคเอ็กซ์ทรูชัน

วัตถุดิบและส่วนผสมต่างๆ จะถูกป้อนเข้าสู่เครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ แล้วลำเลียงผ่านสกรูลำเลียง (screw conveyor) โดยสกรูจะทำหน้าที่ลำเลียง ส่วนผสม ตามแนวยาวของสกรูโดยอยู่ในช่องว่างระหว่างเกลียวสกรู ระหว่างการลำเลียงจะเกิดการผสม ( mixing) และการนวด (kneading)  ให้เป็นเนื้อเดียวกัน และทำให้ส่วนผสมเกิดความร้อน ขณะที่ส่วนผสมเคลื่อนที่จะมีแรงอัดเพิ่มขี้น ผ่านหน้าพิมพ์ (die) ได้ผลิตภัณฑ์ที่ออกจากเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ ซึ่งเรียกว่า เอ็กซ์ทรูเดต (extrudate) ที่มีรูปร่างและเนื้อสัมผัสแบบต่างๆ อาจนำไปอบ (baking) หรือทอด (frying) ให้สุก

ข้อดีของการแปรรูปอาหารด้วยเอ็กซ์ทรูชัน

การแปรรูปอาหารด้วยเทคนิคเอ็กซ์ทรูชัน มีข้อดีหลายประการ กล่าวคือ

1.  ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์หลากหลาย การปรับเปลี่ยนสูตรและรูปร่าง เนื้อสัมผัส สี กลิ่น รสชาติ และคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์       ทำได้ง่ายและสะดวก

2.  ใช้แรงงานน้อย

3.  ได้กำลังการผลิตสูง เป็นการผลิตแบบต่อเนื่อง

4.  ได้ผลผลิตสูง มีของเสีย (waste) จากกระบวนการผลิตน้อย

 

References

http://www.ceb.cam.ac.uk/pages/pfg-alumni-nitin-nowjee.html

 

 

 (เข้าชม 4,344 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก