Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Fan / พัดลม

อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อทำให้อากาศหรือแก๊สเคลื่อนที่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ

  • centrifugal fan ซึ่งอากาศถูกดูดเข้าในทิศขนานกับแกนหมุน ปะทะกับใบพัดและปล่อยออกในแนวตั้งฉากกับแกนหมุน มักใช้เพื่อการระบายอากาศ
  • axial fan ซึ่งดูดอากาศเข้าและปล่อยออกในทิศขนานกับแนวแกนหมุน ใช้เพื่อเป่าอากาศ

พัดลม เป็นส่วนประกอบสำคัญของเครื่องอบแห้ง (drier) เครื่องแช่เยือกแข็ง (freezer) โดยทำหน้าที่ดูดอากาศเข้าและปล่อยออกเพื่อกระจายลมร้อน หรือลมเย็น เพื่อให้เกิดการพาความร้อน(เข้าชม 857 ครั้ง)

สมัครสมาชิก