Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Fat / ไขมัน

Fat  หรือไขมันในทางโภชนาการ หมายถึงสารอาหาร (nutrient) ที่ให้พลังงานที่มีส่วนประกอบหลักคือไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride)    ไขมัน 1 กรัมให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี (Kcalorie) ขณะที่โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี

 

ทางเคมีอาหาร คำว่าไขมัน (fat) หมายถึง ลิพิด (lipid) ประเภท ไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) ที่มีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องขณะที่ น้ำมัน (oil) เป็นไตรกลีเซอไรด์ที่เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง คำว่าไขมัน (fat) และน้ำมัน (oil) มักใช้แทนกัน หรือใช้คู่กัน

 

ดังนั้น กรดไขมัน (fatty acid) ที่เป็นองค์ประกอบในโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ในไขมัน (fat) จึงเป็นกรดไขมันที่มีจุดหลอมเหลวสูงกว่าอุณหภูมิห้อง ได้แก่ กรดไขมันอิ่มตัว (saturated fatty acid) ขณะที่น้ำมัน (oil) มีองค์ประกอบหลักคือ กรดไขมันไม่อิ่มตัว (unsaturated fatty acid) ซึ่งมีจุดหลอมเหลวต่ำ

 

ไขมัน (fat) ที่ใช้ในอาหาร ได้แก่ ไขมันจากสัตว์ รวมทั้งน้ำมันพืช (vegetable oil) ที่ผ่านกระบวนการ hydrogenation เพื่อทำให้มีสถานะเป็นของแข็ง ได้แก่

 (เข้าชม 7,046 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก