Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

food poisoning / อาหารเป็นพิษ

อาหารเป็นพิษ เป็นอาการป่วยที่เกิดจากการรับประทานอาหาร หรือน้ำที่มีการปนเปื้อน สาเหตุหลักมาจากการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ และอาจเกิดจากการปนเปื้อนของสารเคมี หรือโลหะหนัก

สาเหตุของอาหารเป็นพิษ

1 อาหารเป็นพิษที่เกิดจากบริโภคสารพิษ (intoxication) ซึ่งแบคทีเรียก่อโรค (pathogen) และสารพิษที่สร้างจากเชื้อรา (mycotoxin)

 

 

2 อาหารเป็นพิษจากการติดเชื้อ (infection) แบคทีเรีย ไวรัส หรือพยาธิ

3 อาหารเป็นพิษจากพิษเห็ด อาจจะเกิดจากสารมัสคารีน (muscarine) ซึ่งมีอาการเกิดขึ้นภายใน 2-3 นาที ไปจนถึง 2 ชั่วโมง ได้แก่ น้ำลายไหล เหงื่อออก อาเจียน ปวดบิดในท้อง อุจจาระร่วง สับสน โคม่า หรืออาจเกิดจากฟาลโลลิดีน (phallolidine) มีอาการเกิดขึ้น 6-24 ชั่วโมง อาการของระบบทางเดินอาหารร่วมกับอาการไม่มีการขับปัสสาวะ ตัวเหลืองตาเหลือง ตับถูกทำลาย พิษจากเห็ดทั้งสองชนิดรักษาให้รอดชีวิตได้ยาก

4 อาหารเป็นพิษจากจากปลา อาการ icthyosarcotoxism จากชิกัวทีรา (ciguatera) เพราะไปกินปลาที่มีพิษสร้างโดยสาหร่ายไดโนแฟลจิลเลต (dinoflagellates) ในน้ำทะเลใกล้ปะการัง ริมไหล่ทะเลเขตร้อน หลังจาก ½ - 4 ชั่วโมงจะเกิดการระบาดจากแหล่งเชื้อโรครวม เริ่มด้วยคันยุบๆยิบๆ รอบปาก อาเจียน อุจจาระร่วง ปวดเจ็บทั่วตัว มีไข้ ไม่มีเรี่ยวแรง เป็นอัมพาต พิษจากหอยสองฝาและหอยฝาเดียวที่กินสาหร่ายไดโนแฟล-

จิลเลต พิษอาจเกิดอาการคล้ายกัน 5-30 นาที หลังกินหอยนางรมบางชนิด จะทำให้เกิดอาการของโรคทางเดินอาหาร เลือดไหล และการทำงานของตับไม่ปกติ เกิดภายหลังกิน 24-48 ชั่วโมง และมักไม่ค่อยรอดชีวิต

5 พิษจากสารเคมี เป็นผลมาจากมีพิษของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (pesticides) อยู่บนผักและผลไม้หรือใช้เครื่องครัวที่เคลือบตะกั่ว

 

Reference

http://www.humanillnesses.com/Infectious-Diseases-He-My/Intestinal-Infections.html

พิษจากสัตว์น้ำ http://www.nicaonline.com/articles9/site/view_article.asp?idarticle=99

 

 (เข้าชม 4,574 ครั้ง)

สมัครสมาชิก