Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Fork lift / รถยก รถปากส้อม

Fork lift คือ รถยก หรือเรียกว่า รถปากส้อม หมายถึงรถที่ใช้ยก เคลื่อนย้าย แท่นรองรับบรรจุภัณฑ์ (pallet) ด้านหน้ารถ
มีปลายคล้ายส้อม ใช้เสียบเข้าไปในช่องของแท่นรองรับสินค้า อาจขับ
เคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ หรือแบตเตอรี่(เข้าชม 832 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก