Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Fortification / การเติมสารอาหาร

Fortification หมายถึง การเติมสารอาหาร เช่น วิตามิน (vitamin) แร่ธาตุ (mineral) ลงในอาหารซึ่งเดิมไม่มีสารอาหาร
ชนิดนั้นอยู่ หรือมีอยู่น้อย เพื่อให้อาหารนั้นสามารถใช้เป็น
แหล่งของสารอาหารที่เติมลงไปได้ เช่น การเติมวิตามินดีลงใน
น้ำนม เพื่อให้น้ำนมเป็นแหล่งของวิตามินดี เป็นต้น

อาหารที่มีการเติมสารอาหาร ได้แก่ เครื่องดื่ม (beverage) น้ำนม (milk) ธัญชาติอาหารเช้า (breakfast cereal) เป็นต้น(เข้าชม 1,358 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก