Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Freezing point depression / การลดลงของอุณหภูมิจุดเยือกแข็ง

Freezing point depression คือการลดลงของอุณหภูมิจุดเยือกแข็ง (freezing point) เนื่องจากการเพิ่มของความเข้มข้น
ของสารละลาย(เข้าชม 1,241 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก