Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Gasket / ปะเก็น

ประเก็น (gasket) เป็นวัสดุยืดหยุ่นที่ใช้สำหรับผนึกผิวของแผ่นวัตถุ เพื่อให้โลหะสองชิ้นตินแนบสนิท พบได้ในปั๊ม อุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (plate heat exchanger) หน้าแปลน (flange
)

วัสดุที่ใช้สำหรับผลิตประเก็น เป็นวัสดุที่สามารถดูดซับแรงกระแทกแล้วกลับสู่สภาพเดิมได้ ได้แก่ ยาง พลาสติก elastomer 
หรือ โลหะอ่อน

ปะเก็นสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหาร โดยเฉพาะส่วนที่สัมผัสกับอาหาร (food contact surface) จะต้องถูกออกแบบ
อย่างถูกสุขลักษณะ(เข้าชม 1,312 ครั้ง)

สมัครสมาชิก