connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Homogenization / การฮอโมจีไนซ์

เป็นการทำให้ของเหลวที่ไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกัน ให้รวมเป็นอิมัลชัน (emulsion) ไม่แยกชั้น โดยใช้เครื่องฮอโมจีไนเซอร์
(
homogenizer) เพื่อทำให้เม็ดอนุภาคไขมันแตก เพื่อลดขนาดของเม็ดไขมัน ห้มีขนาดเล็กลงโดยเฉลี่ยเล็กกว่า 1 ไมครอน
เพื่อป้องกันไม่ให้เม็ดไขมันเกิดการรวมตัวกันเป็นชั้นของครีม (cream) และทำให้ส่วนผสมต่างๆ ละลายเป็นเนื้อเดียว
ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อละเอียดเนียน

ผลิตภัณฑ์ต้องทำการฮอโมจีไนซ์ ได้แก่(เข้าชม 3,547 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก