Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Labeling / การติดฉลาก

การติดป้าย แผ่นกระดาษ ฟิล์ม หรือฟอยล์ ที่ภาชนะบรรจุหรือผลิตภัณฑ์ อาจปิดด้วยมือ หรือใช้เครื่องติดฉลาก (labeler)(เข้าชม 581 ครั้ง)

สมัครสมาชิก