Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Laminate / ลามิเนต

v. เชื่อมประสาน แผ่นวัสดุหลายชั้นเข้าด้วยกัน ด้วยการ รีด อัด เคลือบ ให้รวมเป็นแผ่นเดียว

n. วัสดุที่ได้จากการลามิเนต(เข้าชม 1,541 ครั้ง)

สมัครสมาชิก