Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Line heat source thermal conductivity probe / โพรบค่าการนำความร้อนแบบเส้นลวดกำเนิดความร้อน

line heat source thermal conductivity probe หรือ โพรบค่าการนำความร้อนแบบเส้นลวดกำเนิดความร้อน คือ อุปกรณ์
ที่ใช้วัดค่าการนำความร้อน (thermal conductivity) ของอาหาร ประเภท non steady state method

หลักการทำงาน

โพรบค่าการนำความร้อนแบบเส้นลวดกำเนิดความร้อน มีลักษณะเป็นเข็มทรงกระบอกปลายปิดขนาดเล็ก (probe housing)
ภายในมีลวดความร้อน
(heating wire) และ เทอร์มอคัปเปิล (thermocouple) ใช้วัดอุณหภูมิ หากวัสดุที่มีการนำความร้อนต่ำ
ความร้อนจะสะสมอยู่ใกล้โพรบวัด ทำ
ให้อุณหภูมิที่อ่านได้จากเทอร์มอคับเปิลเพิ่มขึ้นอย่ารวดเร็ว ตรงข้ามกับกรณีซึ่งวัสดุที่มี
การนำความร้อนสูง ความร้อนนำผ่านเนื้อวัสดุอย่างรวดเร็ว ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นช้า(เข้าชม 992 ครั้ง)

สมัครสมาชิก